دریای مرگ

درخواست حذف این مطلب
تو از کجا می آیی گاهی و به کجا میروی گاهی گاه هیچ نشانه ای از تو نیست و گاهی بی خبر بر شاخه تری در دل نشسته ای امید ******************************* دو رود به دریای مرگ میریزد یکی پر از سنگلاخ و پر پیچ و خم و فاضلاب یکی با چهچه بلبلان و اب زلال و گاهی پر وش و گاهی ارام هر از دومی به دریا برسد شادمانه مرگ را در آغوش خواهد گرفت ستاره قطبی عشق ، راه رود شادی به دریای مرگ را مینمایاند